BİLGİ BANKASI

TIR TİPİ L W H m3 RESİM
Tenteli TIR 13.60 2.42 2.40 79 Açıklama:

13.60 2.42 2.60 86
Tenteli Mega TIR 13.60 2.47 3.00 100 Açıklama:

13.60 2.47 3.00 100
Tenteli Optima TIR 13.60 2.72 2.45 90 Açıklama:

13.60 2.72 2.45 90
Tenteli Maxima TIR 13.60 2.46 2.85 95 Açıklama:

13.60 2.46 2.85 95
Jumbo TIR 3.10 2.42 2.55 79 Açıklama:

9.10 2.42 2.75
3.50 2.42 2.45 83
8.70 2.42 2.95
Treylerli normal TIR
(Optima)
6.20 2.42 2.50 87 Açıklama:

8.30 2.42 2.50
Treylerli Jumbo TIR 7.80 2.44 2.85 110 Açıklama:

8.10 2.44 2.85
Normal Açık TIR upto 18 2.44 - - Açıklama:

Damperlı TIR - - - upto 25 Açıklama:

Jumbo Açık TIR upto 18 2.44 - - Açıklama:

Lowbed TIR - - - - Açıklama:

KONTEYNER ÖLÇÜLERİ İÇ ÖLÇÜLERİ (MM) KAPI ÖLÇÜLERİ(MM) HACİM (CU-M) AĞIRLIKLAR
YÜKLEME KAPASİTESİ (KG) DARA (KG) YÜKLÜ AĞIRLIĞI MAX. (KG)
20’ DRY CONTAINER L:5880-5895
W:2330-2350
H:2380-2392
W:2330-2340
H: 2275-2292
33-33,2 28000
28150
2250-2300 30250
30450
40’ DRY CONTAINER L:12024-12033
W:2330-2350
H:2380-2392
W:2330-2340
H: 2275-2292
67-67,7 26400
26580
3780-3800 30180
30380
40’ HIGH CUBE DRY CONTAINER L:12024-12033
W:2330-2350
H:2690-2697
W:2330-2340
H: 2585-2597
76-76,3 26400
26580
4020-4080 30420
30660
20’ OPEN TOP CONTAINER L:5880-5895
W:2330-2350
H:2329-2365
ÜSTÜ AÇIK
W:2200-2230
L: 5480-5580
32-32,5 28000
28150
2100-2200 30100
30350
40’ OPEN TOP CONTAINER L:12007-12023
W:2330-2335
H:2329-2365
ÜSTÜ AÇIK
W:2200-2230
L: 11500-11800
65,3-66,7 26400
26580
3800-3950 30200
30530
20’ FLAT RACK CONTAINER L:5700-5900
W:2335-2350
H:2250-2276
- 25-29,45 21280 2720 24000
40’ FLAT RACK CONTAINER L:11700-12008
W:2318-2232
H:1981
- 52-52,7 25730 4750 30480
40’ PLATFORM CONTAINER L:12192
W:2438
H:-
- - 39300 5670 4460
40’ REEFER CONTAINER L:11583
W:2286
H:2532
W: 2294
H: 2550
67 29880 4120 34000
40’ HIGH CUBE PALETTE WIDE CONTAINER L:12095
W:2420
H:2688
W: 2294
H: 2550
78,7 29600 4400 34000
40’ CELLULAR PALETTE CONTAINER L:12095
W:2422
H:2688
W: 2400
H: 2279
69,9 30010 3990 34000
SINIF 1 - PATLAYICILAR (EXPLOSIVES)
Gemide istifleri personel mahallinden ve gemi teknesinden uzağa, ambar kapaklarının hemen altına yapılmalıdır.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Kara Barut, Fişek, Sis Bombası, Cephane, Dinamit vb.

Açıklama: http://www.ebl.com.tr/images/tehlikeli-madde-kodu-001.gif
SINIF 2 - GAZLAR (GASES)
SINIF 2.1
YANICI GAZLAR (FLAMMABLE GAS) :
Her türlü ısı kaynağından ve personel mahallinden uzağa istiflenmelidir.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Asetilen, Etan, Etilen, Metan, Hidrojen, Çakmak Gazı vb.

Açıklama: http://www.ebl.com.tr/images/tehlikeli-madde-kodu-002.gif
SINIF 2.2
ZEHİRLİ GAZLAR (TOXIC GAS) :
Her türlü ısı kaynaklarından, personel mahallinden ve yiyecek maddelerinden uzağa istiflenmelidir.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Amonyak, Flor, Prüssik Asit, Klorit, Karbon monoksit vb.
Açıklama: http://www.ebl.com.tr/images/tehlikeli-madde-kodu-003.gif
SINIF 2.3
YANICI OLMAYAN SIKIŞTIRILMIŞ GAZLAR
(NON-FLAMMABLE COMPRESSED GAS) :
Güverte veya güverte altında, iyi havalandırılmış serin yerlerde muhafaza edilmelidir. Bu gazlarla doldurulmuş tüpler ısı aldıkları zaman genleşirler ve bu da patlamalara neden olduğu için çok tehlikelidirler.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Argon, Helyum, Karbondioksit, Hava Gazı, Oksijen vb.
Açıklama: http://www.ebl.com.tr/images/tehlikeli-madde-kodu-004.gif
SINIF 3 - YANICI SIVILAR (FLAMMABLE LIQUID)
Yanıcı sıvılar ısınmaları halinde, buharlaşan gazın yanma noktasına göre, 3 gruba ayrılırlar.
SINIF 3.1
BENZİN : Yanma noktası 18O C'den düşüktür. Daima güverte üstünde istiflenmelidir.
SINIF 3.2
MAZOT : Yanma noktası 18OC ile 23OC arasındadır. Güverte üstünde veya güverte altında istiflenmelidir.
SINIF 3.3
MAZOT : Yanma noktası 23OC ile 61OC arasındadır. Güverte altında istiflenmelidir.
Açıklama: http://www.ebl.com.tr/images/tehlikeli-madde-kodu-005.gif
SINIF 4 - GAZLAR (GASES)
SINIF 4.1
YANICI KATILAR (FLAMMABLE SOLID) :
Güverte veya güverte altına istif edilmelidirler. Yaşam mahallerinden uzak tutulmalıdırlar.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Alüminyum Tozu, Sellüloid, Naftalin, Kırmızı Fosfor, Filmler, Neft Yağı, Kuru Lifler vb.
Açıklama: http://www.ebl.com.tr/images/tehlikeli-madde-kodu-006.gif
SINIF 4.2
KENDİ KENDİNE YANABİLEN KATILAR
(SPONTENOUSLY COMBUSTIBLE) : Çok iyi havalandırılmış yerlerde istiflenmeli, istif araları hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Kopra, Balık Unu, Kuru Ot,, Mangal Kömürü vb.
Açıklama: http://www.ebl.com.tr/images/tehlikeli-madde-kodu-007.gif
SINIF 4.3
ISLANDIĞINDA YANABİLEN KATILAR
(DANGEROUS WHEN WET :
Su ile temas ettiklerinde veya ıslandıklarında, yanma özelliği gösteren katılardır. İyi havalandırılmış kuru yerlerde muhafaza edilmeli ve su ile temasından mutlak suretle kaçınılmalıdır.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Alkalin alaşımlar, Baryum, Karpit, Ferro Silisyum, Natriyum, Magnezyum vb.
Açıklama: http://www.ebl.com.tr/images/tehlikeli-madde-kodu-007.gif
SINIF 5 - OKSİTLEYİCİ MADDELER (OXIDIZİNG SUBSTANCES)
SINIF 5.1
OKSİTLEYİCİ MADDELER (OXIDIZING AGENT) :
Bu sınıfa giren maddeler, oksijen açığa çıkartmak suretiyle yanmayı kolaylaştırıcı bir ortam meydana getirirler. Bu özellikleri nedeniyle yanıcı maddelerin yanına istiflenmemelidirler.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Nitrat, Suni Gübre, Amonyum Sülfat, Baryum Klorat vb.
Açıklama: http://www.ebl.com.tr/images/tehlikeli-madde-kodu-008.gif
SINIF 5.2
ORGANİK PEROKSİTLER
(ORGANIC PEROXIDE) : Bu sınıfa giren maddeler yanıcı olabilecekleri gibi, patlayıcı da olabilirler. Güverte üstüne örtülü olarak, kuru ve serin yerlere konulmalıdır.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Bütün peroksitler bu sınıfa dahildir.
Açıklama: http://www.ebl.com.tr/images/tehlikeli-madde-kodu-009.gif
SINIF 6 - ZEHİRLEYİCİLER (TOXIC)
SINIF 6.1
ZEHİRLEYİCİ MADDELER (TOXIC) :
Zehirleyici maddeler insan vücuduna ağız yoluyla girebilir ve insanı öldürebilirler. Bu nedenle yiyecek, içeceklerden, yaşam mahallerinden ve tütün gibi nem çıkaran maddelerden uzağa istiflenmelidirler.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Arsenik, Anilin, Baryum Oksit, Fenol, Nikotin, Kurşun, Siyanür, Cıva ürünleri vb.
Açıklama: http://www.ebl.com.tr/images/tehlikeli-madde-kodu-010.gif
SINIF 6.2
MİKROPLU (BİYOLOJİK) MADDELER
(INFECTIOUS SUBSTANCE : Bu maddeler mikrop ihtiva ettiklerinden hastalıklara sebep olurlar. Yiyecek, içecek ve yaşam mahallerinden uzağa istiflenmelidirler. Tehlike arz eden durumlarda en yakın sağlık otoritesine haber verilmelidir.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Kemik, Kemik Yağı, Sıkıştırılmış Et Atıkları, Hayvan Derileri, Kan Tozu, vb.
 
SINIF 7 - RADYOAKTİF MADDELER (RADIOACTIVE)
Bu maddeler özel kaplar içerisinde nakledilirler. Kapların mutlak suretle hasarsız olması gerekmektedir. Tercihen güverte üstüne, personel mahallinden, besin maddelerinden, banyo edilmemiş filmlerden, ilaçlardan ve kimyasal maddelerden uzağa istiflenmelidirler. Aktivite dereceleri bakımından 3 gruba ayrılırlar.
SINIF 7.1 SINIF 7.2 SINIF 7.3

* LAY-TIME (astarya)
Yükleme veya boşaltmanın kaç gün, saat ve dakika içinde yapılacağını gösteren bir deyimdir.

Astarya = Yükleme & Boşaltma için verilen günlük yükleme boşaltma miktarı
Gemiye yüklenecek ya da yüklenmiş miktar

Tespit edilen bu zaman, taraflar arasında kabul edilmiş navluna dahil bulunduğundan, bunun için ayrıca bir ücret talep edilemez. Astarya günleri "Notice of Readiness" (hazırlık mektubu) ile belirlenir. Bu yüzden hazırlık mektubunda veriliş, alınış, kabul ediliş tarih ve saatinin yazılı olarak belirtilip, kanıtlanması çok önemlidir.

Astarya günleri saptanırken bulunan günlerin yanına "Weather Working Days" ibaresi konularak, hava şartlarının yükleme/boşaltma üzerindeki olumsuz etkisi giderilmiş olur. Bunun yanında SHEX (Sunday Holiday Excepted) veya FHEX (Friday Holiday Excepted) ibareleri ile astarya günleri uzatılmaya çalışılır. Bunlara ek olarak "Even If Used" ibaresi ile tatil günleri çalışılsa bile Cuma, Pazar ve tatil günlerinin astarya günlerine sayılamayacağı ifade edilerek, sürastaryaya sokulur (taşıyıcının aleyhine oluşan bir durum).
* DEMURRAGE (sürastarya)
Astarya günleri aşıldığı zaman, taşıtanın ödemeyi kabul ettiği ücrettir. Tespit edilen astarya günleri bittiğinde yükleme veya boşaltma tamamlanmamışsa taşıtan, taşıyana demuragge (sürastarya) adı altında bir ücret ödemekle yükümlüdür. Demurrage için konteyner kirası da denilebilir. Konşimentoda belirtilen tarife doğru veya yanlış hukuken ödenmesi gereken miktarı gösterir. Eğer hiç bir fiyat belirtilmemişse, mahkemenin uygun gördüğü fiyat uygulanır.

Astarya ve sürastarya ile ilgili hükümle T.C.K.'nın 1030 - 1030ncu maddeleri ile tanımlanmıştır.
* ARDİYE
Liman sahasını kullanan her aracın ödediği kiradır. Ardiye ücreti kullanılan süreye paralel olarak gittikçe artar. Dolu konteynerın ardiyesini müşteri, boş konteynerın ardiyesini acente öder. Dolu olan ihracat konteynerlerindan ilk 3 gün ardiye alınmaz. Ancak konteyner tahliye limanına indiği andan itibaren, ardiye ücreti de çalışmaya başlar. Ardiye, liman idaresi tarafından talep edilen bir ücrettir.
* BOOKING NOTE (ön anlaşma)
Denizyolu ile yükünü taşıtmak isteyen bir yük sahibi, ilgilendiği geminin sahibine veya işleticisine giderek; yükünün özelliklerini, göndermek istediği limanı, yüklemenin yapılmasını istediği limanı, yükün yüklemeye hazır olabileceği tarihi bildirerek görüşür. Eğer anlaşma sağlanırsa "ön anlaşma" (booking note) imzalanır. Booking note'larda bir opsiyon süresinin konulması, ileride belgenin bir akit olarak değerlendirilmesi olasılığını ortadan kaldırır. Opsiyon sonunda anlaşma kendiliğinden düşer.
ı* YÜKLEME ORDİNOSU
Booking note ile bir ön anlaşmaya varan taraflar, yükün gemiye yüklenmesi için, bir yükleme ordinosunu yük sahibinin eline vermeden önce, kendisinden bir istek mektubu alır. 3 nüshadan oluşan yükleme ordinosunu (Mate's receipt) yükleyene verir ve malın yüklenmesini sağlar. Hazırlanan 3 nüsha;
- Yük gemiye fiilen yüklendikten sonra gemi kaptanı veya ikinci kaptan tarafından imzalanıp, geminin mührü ile mühürlendikten sonra yükleyiciye iade edilir. Yükte ya da ambalajda bir hasar varsa ve/veya yükü ilgilendiren hususlar bu nüshaya yazılıp, imzalanır. Bu nüsha ile yükün fiilen gemiye hangi durumda yüklendiği ispat edildiğinden, acente buna istinaden konşimentoyu yükleyiciye verir.
- Acente tarafından imzalanan bu nüsha gemide kalır. Gemi kaptanı taşıma veya boşaltma esnasında, acente tarafından düzenlenmiş diğer evrakı (manifesto, konşimento vb.) elindeki bu nüsha ile kontrol eder.
- Bu nüsha acentenin nezdindeki gemi dosyasına konulmak üzere tanzim edilip, yükleyicinin yükleme talimatı ve konşimentonun alınıp/ satılamaz nüshası ile birlikte dosyada saklanır.
* MANİFESTO
Gelen veya giden malın ne olduğunu, ağırlığını, nasıl paketlendiğini, vardığı yerde kime teslim edileceğini vs. gösteren evraktır. Manifesto, yükleyen tarafın acentesi tarafından hazırlanır ve tahliye limanı acentesine gönderilir. Tahliye limanındaki acente, manifestoyu tercüme ettirerek en geç 24 saat içinde gümrüğe teslim eder. Mal tahliye limanına geldiğinde gemideki yük tercüme edilmiş manifesto ile kontrol edilir ve uygun görülürse gemiyi boşaltma emri verilir. Eğer gemi birden çok limana uğrayacaksa, her liman için ayrı manifesto düzenlenerek, ilgili limanlara gönderilir. Diğer limanlarda da yükleme yapılacaksa, o limanlardaki acenteler de manifesto düzenleyerek ilgili limanlara gönderirler. Manifesto gemideki malın gümrük tarafından takibi nedeniyle, önemli bir belgedir. Manifesto sadece gemide bulunan malların detaylı bir dökümü olup, navlun bedelleri belirtilmez.
* DESPATCH
Taşıtanlar yükleme ve boşaltmayı saptanmış bulunan astarya günlerinin bitiminden önce tamamladıkları takdirde, taşıtanlar, taşıyanlardan veya gemi sahiplerinden bir ücret talep etme hakkına sahip olurlar. Genellikle sürastarya ücretinin yarısı kadar bir bedel kabul edilir. "Free Despatch" ibaresi kullanılarak, olası bir despatch ücreti ödenmez.
* KONŞİMENTO
Yükün hangi durumda gemiye alındığını, yüklendiğini, hangi koşullar altında taşınacağını ve teslim edileceğini belirten kıymetli evraktır. Malların sahipliğini konteyner mühür numaraları ile birlikte gösteren, kimin adına tanzim ve ciro edildiği ve hangi mal için tanzim edilmişse hukuki olarak mal üzerindeki ve kanunlardan doğacak bütün hak ve sorumlulukların o şahısa ait olduğunu gösteren belgedir. Konşimento yüklemenin yapıldığını veya yapılacağını ispat eden belgedir. T.T.K. Md.1098 göre konşimentoda olması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir;
- Taşıyanın ad ve soyadı / Ticaret ünvanı,
- Kaptanın adı ve soyadı,
- Geminin adı ve tabiiyeti,
- Yükletenin adı ve soyadı / Ticaret ünvanı,
- Gönderilenin adı ve soyadı / Ticaret ünvanı,
- Yüklemenin yapılacağı liman,
- Tahliyenin yapılacağı liman veya buna dair talimat alınacak yeri,
- Gemiye yüklenen veya taşınmak üzere teslim alınan malların;
* Cinsi,
* Ölçüsü,
* Sayı, tartı veya adeti,
* Markaları,
* Haricen belli olan hal ve maliyeti,
- Navluna ait şartlar,
- Tanzim olunan nüshalar.
Gemi yetkilisi gemiye gönderilen yükleme ordinosuna, varsa yük hakkında gerekli gördüğü rezervleri, notları, yükleri ve ambalajı hakkındaki bilgileri yazarak bir kopyasını yük sahibine, diğer kopyasını da gemi sahibine verir. Gemi sahibi veya acentesi kendisine ulaşan ordinoya göre konşimento düzenleyerek, bunu yük sahibine teslim eder. "Not Negotiable" ibaresi olan konşimentolar hiçbir şekilde ciro edilemez, devredilemez.
Tesellüm Konşimentosu : (Received Bill of Lading) Yükün gemiye teslim edilmesinin şart olmadığı durumlarda hazırlanır. Bu tür konşimentolar yük taşıyıcıya taşınmak üzere teslim edildiğinde hazırlanır. (Teslim Konşimentosu)
Yükleme Konşimentosu : Yükün ne zaman ve hangi gemiye yüklenmiş olduğuna dair şerh verildiği takdirde bu konşimento yükleme konşimentosu hükmünde olmaktadır.
Konşimento işlerinde bir anlaşmazlığa yer verilmemesi için, aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmek gerekir;
- Evrakların ibrazı istendiği zaman, tam takım olarak takdim edilebilmeli.
- Değişiklikler gemi işleticisinin veya acentesinin yetkili bir kişisi tarafından tasdik edilmiş olmalı.
- Konşimentonun, belirli yükün ambalajının yetersiz olması nedeniyle yükün hasarlı olduğu hakkında bir şerhi taşıması halinde, temiz konşimento (Clean Bill of Lading) olmamasından dolayı finansal ödeme için banka tarafından kabul edilebilir olmalı.
- Evrak 'ONBOARD' (GEMİDE) ibaresi taşımalı.
- 'ONBOARD' şerhini taşıyan, fakat acentesi tarafından tarihlenmemiş, imzalanmamış ve/veya paraflanmamış olmamalı.
- Konşimento, emre muharrer düzenlenmiş ise açık cirolu olmaması.
- Akreditif şartları CF veya CIF kontratlarından bahsediyorsa konşimento, "FREIGHT PREPAID" (Navlun peşin ödenmiştir) ibaresini taşımalı.
- Navlun ücreti faturaya dahil edilmişse, konşimento "FREIGHT PREPAID" ibaresi taşımalı.
- Akreditif, konşimentonun doğrudan doğruya nama yazılı olması gerektiğini yazıyorsa, konşimento emre muharrer hazırlanmamalı.
- Konşimento akreditifte son yükleme tarihi olarak belirtilen tarihten sonraki bir tarihi taşımamalı.
- Konşimento yükleme tarihinden itibaren 21 gün içinde tevdi edilmeli.
- Konşimentodaki malın detayı ordinodakinden farklı olmamalı.
- Akreditifte gerekli olması nedeniyle, navlun miktarı muhakkak gösterilmeli.
- Yükleme yazılı olandan farklı bir limanda yapılmış olmamalı.
- Açık olarak resmi olmadığı halde, diğer çeşit konşimentolar ibraz edilmemeli, hazırlanmamalı.
Konşimentonun kaybolması durumunda armatör, alıcıdan banka teminat mektubu ister. Bunun sonucu olarak müşteriler teminat mektubu karşılığında, bankaya her 3 ayda bir faiz ödemek zorunda kalırlar. Türkiye'de genellikle 5 yılık teminatlar istenir.
Diğer bir çözüm ise mahkeme kararı ile kayıp ilanı çıkartmaktır. Böylece yeni konşimento çıkartılır. Fakat şahsi veya banka taahhüdü gerekebilir.

Açıklama:

İTHALAT İŞLEMLERİNE BAŞLANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • İthal eşyaya ait orjinal fatura.
 • İthal eşyaya ait gümrük kıymet bildirim formu (Tarafımızca hazırlanır).
 • Sigorta poliçesi (İşlem F.O.B. veya CF ise).
 • Navlun faturası.
 • Banka transfer yazisi veya fatura tutarinin % 3 oraninda KKDF.
 • Konişmento.
 • Çeki Listesi.
 • Sanayici Taahhütname , Bakım onarım belgesi (Özel evrak gerektiren mallarda).
 • Avrupa'dan ithal edilecek mallardan ATR veya EUR1 belgesi.

İHRACAT İŞLEMLERİNE BAŞLANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • Resmi Türkçe fatura
 • Avrupa topluluğuna yönelik ihracatlarda ATR (Tarafımızdan düzenlenir)
 • Anlaşmalı ülkeler için EUR1 belgesi (Tarafımızdan düzenlenir)
 • Diğer ülkeler için Menşe Şahadetnamesi (Tarafımızdan düzenlenir)
 • Peşin ödeme şeklinde yapılan ihracatta Döviz Alım Belgesi (Bankanız tarafından düzenlenir)
 • Özel evrak gerektiren ihraç eşyalar için Kontrol Belgesi, Ziraat Raporu-Sağlık Raporu, Fumugasyon Raporu V.B. istek doğrultusunda tarafımızdan alınır.
 • İhracatın gerçekleştirilmesi için göndermek istediğiniz malın bağlı bulunduğu İhracatçılar Birliğine üyelik (Tarafımızdan üyelik yapılır)
 • Dahilde İşleme belgesine dayalı ihracatta belgelerin
 • Geçici İthal edilen eşyanın İhracat'ında İthalat'ta ait tek idari belge ve ekleri